Tegbots
Pestifier”

Vår väg framåt

Undvik onödiga
bekämpningsmedel

Med Tegbots ”Pestifier” så vet du när skadeinsekterna slår till, du får rapporter om när du behöver bekämpa. Detta gör att du kan slippa oron att missa skadeintrång av dessa insekter.

Du kan också veta när du kan slippa bekämpa så att du kan hjälpa till att undvika onödiga bekämpningar och spridning av kemikalier i vår ömtåliga miljö. Du får en större sannolikhet till bibehållen avkastning

Bilden visar konstruktionen på en prototyp av en insektsfälla.

Vår väg framåt

Bildanalys

Genom bildanalys på nära håll gör vi det möjligt att identifiera skadeinsekter så att lantbrukaren kan anpassa insatserna efter behov.

Analysen görs från en plattform i fält, bilderna flyttas sedan till molnet för analys som används för att anpassa tidpunkterna av växtskydd efter behov.

Identifieringsmöjligheter

Genom att på ett generiskt sätt tillämpa bildanalys så kan vi anpassa programvaran till att identifiera olika typer av skadeinsekter, alltifrån morotsfluga till granbarkborren.

Utrusningen kommer att vara möjlig att uppdatera så att man efterhand får tillgång till de nyutvecklade identifieringsmöjligheterna

Kontakta oss för mer info