Med hjälp av bidrag från EU

Automatiskt identifiera skadeinsekter på raps och morotsodlingar med bildanalys

Syftet med projektet är att bygga en plattform där jordbrukare, rådgivare och forskare digitalt kan nyttja nya lösningar, som kan stimulera forskning samt bidra till att minimera bekämpningsmedel och optimera skadedjursbekämpning. Målet är att bygga och testa prototyper som i fält kan identifiera insekter. Insamlad data från prototyperna ska analyseras, dokumenteras och sammanställas för att sedan användas vidare i bildanalysen, sedan möjliggöra och tillgängliggöra denna produkt på marknaden

Tegbot AB leder projektet som genomförs i samarbete med Hushållningssällskapet Gotland, Svenska Frö- och Oljeväxtodlare, Ryftes Grönsaker AB och lantbrukaren Claes Jakobsson.

Vår väg framåt

Smart, Enkelt
och Hållbart

Tegbot levererar produkter för att göra lantbruket
enklare och mer hållbart både ekonomiskt och miljömässigt.

Bilden visar konstruktionen på en prototyp av en insektsfälla.
Vår väg framåt

Skadedjur

Vi analyserar lantbrukets skadedjur för att uppnå ett hållbart jordbruk med bibehållen avkastning.

Läs mer

Framtidens Utmaningar

För att möta framtidens utmaningar måste vi både kunna göra jordbruket hållbart men också bibehålla en rimlig avkastning. För att kunna kombinera det måste man minska läckage av gödning och gifter genom att kunna detektera när de ska sättas in och minska användningen till en så låg nivå som möjligt.

Läs mer

Hållbarhet är själva vaggan i vårat företag, det är anledningen till att vi har skapat företaget, för att göra det konventionella jordbruket hållbart. 

Enligt oss är det en nyckelfråga att få vårat konventionella jordbruk är så varsamt gentemot miljön att det kan fortgå i all tid framåt, men samtidigt behöver vi leverera en produkter som råvaror till matproduktionen i den utsträckning som det gör idag.

Det är denna paradox/motsägelse som vi vill vara med och lösa. Detta gör vi genom att integrera beslutstöd och smarta sensorer som låter lantbrukare kunna använda så lite kemikalier som möjligt men att ändå bibehålla avkastningen på en rimlig nivå.

Följ vår resa

Är du morotsodlare så kan vi hjälpa dig att
få kontroll när morotsflugan är aktiv på dina fält.

Kontakta oss